Documents oficials

Documents oficials

En aquesta secció s’adjuntarà la diferent documentació relacionada amb la Federació, ja siguin estatuts, reglaments, manuals, etc.

Estatuts de la FAM


11-08-2017 – Estatuts de la FAM

Reglaments de competició

08-11-2023 – Reglament-Esqui-de-Muntanya

12-04-2023 – Reglament de Competició de Curses de Muntanya

Formulari de reclamació o penalitat

Altres lleis i reglaments

 07-06-2022 – Reglament Electoral 2022

 07-06-2022 – Reglament comité arbitral

 17-08-2022 – Criteris de selecció atletes i tècnics 

Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat

Decret 491/2022, del 23-11-2022, d’aprovació del Reglament del reconeixement mèdic d’aptitud per a la pràctica de l’esport i l’obtenció del certificat oficial mèdic esportiu.

Certificat mèdic oficial